Warning message

Submissions for this form are closed.

Werewolves of [ACCI]dam

In the sleepy village ACCIdam has been besieged by werewolves for some time! Every night
certain inhabitants of the hamlet turn into human-devouring wolves, who commit hideous 
murders... murders that cannot stand the light of day...
What was only an age-old legend has suddenly become an inexplicably brutal reality! You villagers will have to unite to get rid of this plague, and make sure that at least some of you survive this spooky adventure! Join if you dare…

To participate please fill in the following form with your name, surname and phone number. The activity played via WhatsApp, and will last up to a week.

Het ingeslapen dorpje ACCIdam wordt sinds enige tijd belaagd door weerwolven! Elke nacht
veranderen bepaalde bewoners van het gehucht in mens verslindende wolven, die afschuwelijke
moorden plegen... Moorden, die het daglicht niet kunnen verdragen...
Wat pas nog een eeuwenoude legende was, is plotseling op onverklaarbare wijze brute realiteit
geworden! Jullie dorpelingen zullen je moeten verenigen om je van deze plaag te ontdoen, en zo te
zorgen, dat minstens enkelen van jullie dit griezelige avontuur overleven! Speel mee als je durft…

Vul de volgende form in met je naam, achternaam en telefoonnummer om mee te doen. De activiteit zal via WhatsApp gespeeld worden, en maximaal een week duren.

Date

Monday, November 23, 2020 (All day) to Friday, November 27, 2020 (All day)

Location

WhatsApp

Organized by

ACCI

Type

Normal activity

Thor is supported by: