Warning message

You must login or register to view this form.

[Kvasir] Case Witteveen+Bos

Witteveen+Bos is an engineering and consultancy firm that advises and helps their clients all over the world in resolving today's complex challenges. The energy transition, climate adaption, flooding problems, healthy cities, circular economy and large-scale replacement of infrastructure are only some of the major challenges that they deal with. Witteveen+Bos advises and helps clients in making the right choices. At the core, their work is about knowledge: bringing together the right expertise to help solve these challenges in a sustainable manner.

Do you want to experience how it is to work for Witteveen+Bos as an electrical engineer? Attend the case 'Beerenbrug' on Wednesday 20 November. 
In this case you will work with a group in a VR-environment to determine problems of a control room and think about possible improvement measures for this control room. Afterwards, you will present the solutions with your group to all the attendees.
The group with the best solutions wins a prize.

Witteveen + Bos is een ingenieurs- en adviesbureau dat hun klanten over de hele wereld adviseert en helpt bij het oplossen van de complexe uitdagingen van vandaag. De energietransitie, klimaatadaptatie, overstromingsproblemen, gezonde steden, circulaire economie en grootschalige vervanging van infrastructuur zijn slechts enkele van de belangrijkste uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. Witteveen + Bos adviseert en helpt klanten bij het maken van de juiste keuzes. De kern van hun werk is kennis: het samenbrengen van de juiste expertise om deze uitdagingen op een duurzame manier te helpen oplossen.

Wil je ervaren hoe het is om voor Witteveen + Bos te werken als elektrotechnisch ingenieur? Woon dan de case 'Beerenbrug' bij op woensdag 20 november van 16:00 tot 18:00.
In deze case werk je met een groep in een VR-omgeving om problemen van een controlekamer te bepalen en na te denken over mogelijke oplossingen voor deze controlekamer. Nadien presenteer je de oplossingen.
De groep met de beste oplossingen wint een prijs.

 

 

You can sign up for the case here or by sending a mail to kvasir@thor.edu (not possible after subscriptions are closed).

Date

Wednesday, November 20, 2019 - 16:00 to 18:00

Location

Colloquium floor 6

Organized by

Kvasir

Type

Normal activity

Thor is supported by: